e-Maintenance

​E-Maintenance je služba, která spojí vaše tiskové zařízení Canon s portálem pro sledování chování a stavů Vašeho zařízení. Můžeme tak jednoduše sledovat Vaši spotřebu spotřebního materiálu a včas s předstihem dodat další spotřební materiál nutný pro bezproblémové pokračování v tisku bez prodlení. Dále máme možnost pravidelně monitorovat Vaše zařízení a předcházet tak závažným chybám stroje. V případě, že se objeví závada na stroji, můžeme pomocí této služby e-maintenance sledovat chybové hlášení a technika připravit na servisní zásah.