Likvidace dat

Požadavek zničit elektronická data může působit triviálně. Důsledná likvidace dat však vyžaduje specializované technické zázemí a odbornou kvalifikaci.

Zaručenou likvidací datových nosičů předejdete jakémukoliv nevhodnému šíření důvěrných informací a pochopitelně zabráníte i jejich zneužití. Bezpečně a nevratně lze zlikvidovat nejen pevné, SSD a flash disky, CD a DVD nosiče, diskety či magnetické pásky, ale také mikrofiše, mikrofilmy, videokazety a platební nebo identifikační karty.

Nabízíme certifikovanou bezpečnou likvidaci dat podle norem US DoD, DIN a NBÚ a ekologickou likvidaci datových nosičů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Volba metody likvidace dat závisí především na typu média, jeho stavu a případně na požadavcích na zachování garance funkčnosti média. Likvidaci dat provádíme nejčastěji následujícími způsoby:

mechanickou likvidací, vymazáním dat v magnetické peci, přepisem dat, vícenásobným přepisem dat

Ať už prodáváte svůj počítač, tiskárnu nebo likvidujete firmu, obraťte se nás. Rádi Vám s likvidací dat pomůžeme!