Optimalizace nákladů

Optimalizaci tiskového prostředí předchází analýza využívání tiskových zařízení

Co se nejčastěji objeví při analýze jako zdroj plýtvání penězi?

 • nevhodně zvolené typy tiskových zařízení, provozně neekonomické
 • velké množství tiskových zařízení
 • nejsou používány funkcionality strojů vedoucí k ekonomičtějšímu využití jako je duplexní tisk, implicitní nastavení monochromatického tisku apod.
 • neznalost celkových nákladů na tisk a kopírování
 • nejsou stanovena pravidla přístupu jednotlivých uživatelů k tiskovým službám

Co optimalizace tiskového prostředí řeší?

 • strojový park, jehož složení umožní centrální administraci zařízení a uživatelů
 • monitorování využití a sledování nákladů na jednotlivé uživatele či skupiny uživatelů
 • zavedení softwaru vedoucího k nastavení toku dokumentů firemním prostředím v papírové i digitální formě.
 • využití multifunkčních tiskových zařízení a skenerů pro digitalizaci dokumentů a jejich vstup do DMS aplikací, do cloudových uložišť, do workflow
 • tisk z mobilního zařízení
 • zabezpečení celého systému proti zneužití tiskových a skenovacích zařízení a úniku citlivých dat
 • formu financování užívání strojů a jejich servisní a materiálové zabezpečení